Sportsplan

Denne sportsplanen eies av sportslig leder, er utarbeidet sammen med sportslig utvalg og er utarbeidet for samtlige utøvere i ECT Eagles, både cheerleading, freestyle pom og Hip-hop i alle aldersgrupper og nivåer. 

Målsettingen for sportsplanen er at:
  • Den skal være et verktøy for å oppnå ECT Eagles overordnede visjon som er “Mestring og glede med cheer i hjertet!”
  • Den skal være et levende styringsverktøy for utøvere, trenere og ledere i ECT Eagles.
  • Den skal være et hjelpemiddel for utøvere, trenere og ledere i barne- og ungdomsidretten i ECT Eagles ved at den gir retningslinjer for de ulike rollene, og at den gir en oversikt over forventninger og ansvar som ECT Eagles setter for de ulike roller, både generelt og mer spesifikt for de ulike alderstrinn/nivåer/levels.
  • Den skal gi en informativ oversikt over normal ferdighetsutvikling for ulike alderstrinn; som et spesifikt hjelpemiddel til trenere og for å gi informasjon til utøvere, foresatte og andre interesserte.

Link til sportsplan finner dere her