Øvrige komiteer

Kontrollutvalg

Leder:

Espen Fjeldheim

Medlem:

Ellen Sandestølen Kopperud

Varamedlem:

Karianne Brokhaug Kiil

Kontakt Kontrollutvalget på e-post: kontrollutvalg@ecteagles.no

Valgkomitee

Har DU lyst til å bidra?
Vi ønsker engasjerte foreldre som har lyst og mulighet til å gjøre en innsats for alle de flotte utøverne i klubben vår.
Er du nysgjerrig, interessert eller ønsker du å stille til valg inn i styret, enten som styremedlem eller i kontrollutvalget ved årsmøtet?