ECT Eagles Sweeties Dance

Mini-kategorien – level 1

ECT Eagles Sweeties Dance er for utøvere som er mellom 7-8 år (2.-3. klasse). På disse lagene er det lekbasert introduksjon til Freestyle Pom og Hip-hop og man jobber med både teknikk og koreografi. De har oppvisning på ulike konkurranser gjennom året. Lagene har egne drakter som utøverne leier av klubben. Sweeties Dance trener 2 ganger i uka, mandag og onsdag

Mestring og glede med cheer i hjertet! Go Sweeties Dance!

Kontakt: oppmann@ecteagles.no