Utøverkontrakt Elitelag

Alle junior og senior utøvere i ECT Eagles som går på et elitelag må signere en utøverkontrakt. 

Eagles sine elitelag skal ha en høy standard som vi alle jobber hardt for å nå. Vi jobber tett sammen både fysisk og mentalt og tillit og samhold er avgjørende for å få til det vi gjør på trening og konkurranser.

Denne avtalen regulerer utøverens forpliktelser til laget slik at klubben kan tilrettelegge best mulig for sportslige vilkår for utøveren, laget og trenere samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene.

Link til utøverkontrakt