Sportslig utvalg

Alle henvendelser til Sportslig Utvalg skal sendes til su@ecteagles.no 
Frode Brurberg Hansen (2)
Frode A. Brurberg Hansen

Sportslig Leder

Frode har vært i Eagles siden 2011 og har sittet som kasserer og styremedlem i klubben samt sittet både i kontrollkomite og valgkomite i forbundet. Frode var med på å starte Winter Open i 2015 og har hatt ansvaret for denne konkurransen siden.

I 2018 begynte han som sportslig leder og startet bl.a. jobben med å få et bedre og bredere tilbud i Performance Cheer i klubben. Han har et stort ønske om å kunne tilby et så godt tilbud som mulig til både bredde og elite utøvere i klubben i samtlige kategorier.

Helene Liverød

Hovedtrener Cheerleading

Helene begynte i Eagles i 2010 som utøver i cheerleading. Etter kort tid ble hun trener for peewee cheer og med tidligere erfaring fra dans ble hun dansetrener for klubben i 2013. Hun har vært trener for alle nivåer og alderstrinn og er nå trener for junior elite cheer og senior cheer. 

Helene brenner for å se både personlig og sportslig utvikling samt at utøvere skal skinne på matta så vel som utenfor. Hun ønsker at klubben skal vokse og bli en av norges beste klubber samt ha et tilbud i absolutt alle kategorier – både topp og bredde. 

Cecilie Cathrin Westheim Hansen
Cecilie C. Hansen Westheim

Hovedtrener Performance Cheer

Cecilie begynte i klubben i 2006 som utøver i både freestyle pom  og cheerleading. I 2007 ble hun trener for et av våre pee wee lag og hun har drevet aktivt med freestyle pom frem til 2012 og cheerleading til 2016. Nå trener hun klubbens junior elite lag og senior lag i freestyle pom.

Cecilies mål fremover for klubben er å utvikle Eagles videre, både med å vokse i antall utøvere og bedre plasseringer! Det er viktig for henne å se at alle utøvere trives i klubben og føler mestringsfølelse.

Arbeidsoppgaver 

Sportslig utvalg i ECT Eagles er en arbeidsgruppe underlagt sportslig leder og består av hovedtrener for cheerleading og hovedtrener for performance cheer samt sportslig leder. Sportslig leder er ansvarlig for klubbens sportsplan og en av de viktigste oppgavene til sportslig utvalg er å sørge for vedlikehold av planen samt sørge for at klubben drives etter de gjeldene retningslinjer gjengitt i denne planen. Klubbens sportsplan kan du lese her.

Sportslig utvalg jobber også med oppsett av nødvendige lag og aktuelt nivå på disse samt treningstider og fordeling av trenere på disse lagene. 

Trenersøknader blir vurdert av utvalget og blir engasjert av sportslig leder. All organisering av trenerutvikling og treneraktivitet er det sportslig utvalg som har ansvar for. Sportslig utvalg skal sørge for at alle trenere i klubben tilbys og motiveres for utdanning for at den enkelt trener skal kunne utføre sin treneraktivitet så bra som mulig. De skal også sørge for møter, oppfølging og evaluering av trenere.

Det sportslige tilbudet til utøvere er naturlig også en oppgave for utvalget og man skal sørge for at klubben har et treningstilbud til utøvere i alle posisjoner og at det legges til rette for utvikling innenfor disse områdene. Sportslig leder er ansvarlig for at all trening på de ulike nivåene foregår innenfor de gitte instrukser med tanke på sikkerhet, gjeldene regler og personlig mestring og utvalget hjelper til med at dette etterleves på alle lag. 

Utvalget har også en oppgave å sørge for at barn under 12 år har en utviklingsplan som følger særforbundets og barneidrett-trenerens praksis, og det er sportslig leder som står som ansvarlig for barneidrettsbestemmelsene i klubben.

Er det noe du som utøver, foresatt eller utenforstående lurer på rundt det sportslige i ECT Eagles kan du kontakte  oss i sportslig utvalg på denne e-post adressen: su@ecteagles.no

Mestring og glede med cheer i ❤️