Medlemsavtale

1. Plikter ved medlemsskap

For å være medlem i et ECT Eagles må en ha meldt seg inn i laget og en plikter å overholde idrettslagets lov og øvrige bestemmelser. Medlemskapet regnes som gyldig, fra det øyeblikket medlemskontingenten er betalt. Innmelding gjøres via vår hjemmeside http://www.ecteagles.no.

Medlemsavgift og lisens

Alle medlemmer i klubben plikter å betale medlemskap som løper for hele kalenderåret. Medlemsavgiften er p.t. på 150,- per år. Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i serier og konkurranser. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens. Lisens registreres og betales av klubben og viderefaktureres til utøverne. Lisenspris er p.t. 475,- per år. Nytt fra 2019 er også en aktivitetslisens for alle utøverer under 12 år på 125,- per år.

Treningsavgift

Alle utøvere må betale treningsavgift per semester (halvår) og som varierer ut i fra hvilket lag man deltar på. Følgende priser gjelder for 2019/2020 sesongen:

Cheerleading:

 • Mini: 600,- pr halvår
 • Mini Sweeties: 1300,- pr halvår
 • PeeWee Gorgeous: 1600,- pr halvår
 • Junior rekrutt/Wings: 1600,- pr halvår
 • Junior elite/Fly: 2400,- pr halvår
 • Senior elite/Wild: 2400,- pr halvår
 • Senior Try: 600,- pr halvår

Pom og HipHop:

 • Mini Sweeties: 1300,- pr halvår
 • PeeWee Gorgeous: 1600,- pr halvår
 • Junior rekrutt Pom: 1600,- pr halvår
 • Junior elite Hip-hop: 1600,- pr. halvår
 • Junior elite Pom: 2400,- pr halvår
 • Senior Pom: 2400,- pr halvår

Søskenmoderasjon gis på billigste treningsavgift med 50% f.o.m. barn nr. 2

Deltakeravgift konkurranser og oppvisninger

Utøver må selv dekke deltakeravgift for konkurranser og oppvisninger.

Draktleie

Alle utøvere som deltar på konkurranser og oppvisninger må leie drakt av klubben. Dette blir fakturert per semester (halvår) og variere ut i fra hvilket lag man tilhører.

 • Oppvisningslag: 150,- pr halvår
 • Konkurranselag: 350,- pr halvår

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Utøver vil derimot fortsatt stå registrert som medlem av klubben ut kalenderåret som man har betalt for. Utmelding skal sendes inn til utmelding@ecteagles.no

Opphør

Medlemskap i klubben kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon.

 

2. Retningslinjer for utøvere i ECT Eagles

Som utøver i ECT Eagles forventer klubben at du

 • Viser gode holdninger
 • Respekterer hverandre
 • Viser lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelper hverandre
 • Følger klubbens regler
 • Stiller opp for hverandre
 • Er ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Bidrar til et godt samhold
 • Står sammen
 • Stiller på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
 • Viser engasjement
 • Viser gode arbeidsholdninger.
 • Er stolt av din egen innsats.
 • Tar et objektivt ansvar for miljø og trivsel.
 • Viser respekt for klubbdrakta
 • VISER AT MOBBING IKKE ER AKSEPTERT

For utøvere som blir tatt ut på våre elitelag vil man i tillegg til denne medlemsavtalen bli forelagt en egen kontrakt hvor man forplikter seg til egne regler i forbindelse med fravær og andre punkter som kan påvirke lagets prestasjon i henhold til de mål som blir satt.

 

3. Hva kan du forvente av ECT Eagles og våre trenere

Eiker Cheerleading Team Eagles skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Vår visjon er «Mestring og glede med cheer i hjertet» og vi lever etter følgende verdier TEST:

Tæl
Vi tror på oss selv, vi tør å ta en utfordring, vi går på, vi tør å feile, – både utøver og klubb.

Engasjerte
Utøvere, trenere, oppmenn, foreldre og ledelse drar i samme retning, står på for klubben.

Samhold
Vi samarbeider, alle er like viktig, alle for en!

Trygghet
Sosialt: alle skal føle seg velkommen, foreldre vet at barna har det gøy og trives på trening.
Sportslig: sikkerhet er alltid ivaretatt, alle kan utvikle seg med like muligheter og alle blir sett.

På våre treninger skal du som utøver oppleve at våre trenere og oppmenn gir deg:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

 

4. Ansvar

Treneren(e) er lagets leder og ansvarlig for sitt lag.

Oppmann er foreldrenes kontaktperson innad i laget

Sportslig leder er ansvarlig for alle trenere og klubbens sportslige tilbud i henhold til sportsplan.

Sportslig leder er også ansvarlig for at klubben følger idrettens barneidrettsbestemmelser.

Klubbens styreleder er øverste ansvarlig for klubben som helhet.