Priser

Treningsavgift per halvår

Våre minste, Mini (2016-2015)700 kr
Sweeties Cheer/Dance (2014-2013)1400 kr
Adorable Cheer (2012-2011)1700 kr
Gorgeous Cheer (2012-2011)1700 kr
Gorgeous Dance (2012-2011)1600 kr
Junior rekrutt Hip-hop (2010-2006)1600 kr
Junior rekrutt Cheer/Pom (2010-2006)1600 kr
Junior elite Cheer/Pom (2009-2006)2400 kr
Senior rekruttlag Cheer (2006 – )1600 kr
Senior elitelag Cheer/Pom (2006 – )2400 kr

Går man på mer enn ett lag så er det halv pris på treningavgift for lag nr 2.
Det er også søskenmoderasjon på 50 % på treningsavgiften.

Nytt fra høsten 2019 er at er du student på høyskole/universitet så får du også 50% på treningsavgiften.

I tillegg vil det komme en medlemsavgift på 150 kr per år for alle medlemmer i klubben. For mini og peewee utøvere kommer det en aktivitetslisens fra forbundet på 125 kr pr sesong. For junior og senior vil det være en utøverlisens til forbundet på 475 kr pr sesong. Det vil være utgifter til leie av drakter og deltakeravgifter til konkurranser. Sko må du kjøpe selv. Detaljer for de ulike lagene får du av oppmannen.