Priser

Treningsavgift per halvår (fra høsten 2019)

Våre minste, Mini (2014-2013)600 kr
Sweeties Cheer/Dance (2012-2011)1300 kr
Adorable Cheer (2010)1600 kr
Gorgeous Cheer (2009)1600 kr
Gorgeous Dance (2009-2008)1600 kr
Junior rekrutt Cheer/Pom/Hip Hop (2008-2004)1600 kr
Junior elite Cheer/Pom/Hip Hop (2007-2004)2400 kr
Senior elite Cheer/Pom (2004 – )2400 kr
Nybegynner parti jr/sr600 kr

Går man på mer enn ett lag så er det halv pris på treningavgift for lag nr 2.
Det er også søskenmoderasjon på 50 % på treningsavgiften.

I tillegg vil det komme en medlemsavgift på 150 kr per år for alle medlemmer i klubben. For junior og senior vil det være en lisens til Forbundet som er på ca 325 kr. Det vil være utgifter til leie av drakter og deltakeravgifter til konkurranser. Sko må du kjøpe selv. Detaljer for de ulike lagene får du av oppmannen.