Priser

Treningsavgift per halvår

Våre minste, Mini (2017-2016)700 kr
Sweeties Cheer/Dance (2015-2014)1400 kr
Gorgeous Cheer/Pom/Hiphop (2013-2012) *1700 kr
Wings (2011-2009) / Blast (2011-2009) / Junior Dance (2011-2008)1700 kr
Junior Hip-hop Breddelag (2008-2004)1700 kr
Fly (2010-2007) / Groundbreakers (2008-2004)2500 kr
Senior Dance / Wild (2007 – )2500 kr
* Hvis du kun velger å gå på Gorgeous Pom eller Gorgeous Hiphop så er treningsavgiften 1000 kr per halvår.

Går man på mer enn ett lag så er det halv pris på treningavgift for lag nr 2.
Det er også søskenmoderasjon på 50 % på treningsavgiften.

Er du student på høyskole/universitet så får du også 50% på treningsavgiften.

I tillegg vil det komme en medlemsavgift på 150 kr per år for alle medlemmer i klubben. For mini og peewee utøvere kommer det en aktivitetslisens fra forbundet på 125 kr pr sesong. For junior og senior vil det være en utøverlisens til forbundet på 475 kr pr sesong. Det vil være utgifter til leie av drakter og deltakeravgifter til konkurranser. Sko må du kjøpe selv. Detaljer for de ulike lagene får du av lagleder.