Lisens & forsikring

Alle våre medlemmer som er trener eller aktiv utøver på et lag, og som har betalt lisens, er forsikret gjennom forbundets forsikringsordning

Mini/peewee

Mini- og ikke-konkurrerende peeweeutøvere er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring, og trenger ikke å ha denne typen lisens. Mini og ikke-konkurrerende peewee må dog løse en aktivitetslisens til forbundet på 125,- per år, august til juli.

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund. Du kan melde inn skade for barn under 13 år her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring?WT.mc_id=09mp

Mer informasjon på NIFs nettside, klikk her!

Junior/senior (fra og med fylte 13 år)

Lisens: kr 625 per år fra august til juli, gjelder kun for youth, junior og seniorutøvere.
Youth, junior og senior utøvere er forsikret gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund ved å ha betalt lisens.
Lisens må være betalt før man kan delta i konkurranser og andre arrangementer i regi av forbundet.

Foreldre/foresatte/utøver er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.

Skademeldingsskjema kan du fylle ut her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring.

Det er to typer lisensforsikring. En grunnforsikring som er inkludert i lisensen, og en utvidet forsikring.
Hvorfor bør man velge utvidet forsikring? Den utvidede forsikringen gir raskere behandling, noe som er viktig for idrettsutøvere.

Bestilling av Utvidet Forsikring NAIF

Man kan oppgradere fra standard lisens til utvidet forsikring i Min idrett. Dette gjøres ved at man trykker seg frem til den aktive lisensen man allerede ligger inne med. Ved å åpne denne vil man få muligheten til å trykke på en knapp som spør om du ønsker å oppgradere til utvidet forsikring. Da blir det overskytende beløpet lagt i handlekurven og man gjennomfører betalingen på vanlig måte med kort.

Kostnad for utvidet forsikring for cheer er per år kr. 535, –

Mer info om lisens og forsikring finner du her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/#priser-og-perioder