Stunt League & Jr level 4

Stunt League

NAIF og Cheer Norge ønsker økt aktivitet og introduserer fra sesongstart 2019 Stunt League for Partnerstunt (PS) og Groupstunt (GS). Stunt League vil bestå av 3 del-konkurranser regionalt i Norge. For å spre aktiviteten, er del-konkurransene lagt til områder utenfor Østlandsområdet. For sesongen 2019/2020 vil disse være:

  • ★ Stavanger 5.-6.oktober
  • ★ Bergen 14.desember
  • ★ Trondheim 18.-19.april

Etter siste del-konkurranse vil det kåres en sammenlagt vinner i hver kategori. Hver GS og PS må delta i minimum to av del-konkurransene for å være med i kampen om sammenlagtseieren. Det er valgt å dele opp i flere levels slik at utøverne har mulighet til å konkurrere på sitt nivå. Formålet er å øke aktiviteten og samtidig skape flere læringsarenaer for utøvere og trenere. Etter flere henvendelser velger man også å åpne for PS for Senior All Girl og PS for Junior Coed.

Regler

Stunt League vil følge samme regler for de norske tilpasningene for aldersinndeling, se Seksjonsreglementet. Hvis det er færre enn 3 lag i en kategori vil All Girl og Coed på samme level bli slått sammen og konkurrere mot hverandre.

Score

Hver del-konkurranse går over 1 dag hvor hvert lag konkurrerer 2 ganger samme dag. Begge kjøringene vil scores og totalscore vil bestå av 75% av den høyeste poengsummen + 25% av den laveste poengsummen. Hvilken plassering og poengsum lagene tar med seg fra en del-konkurranse og videre i ligaen vil baseres på samme scoringsystem som i NCL, se § 2-8 i Seksjonsreglementet (plasseringspoeng og utkonkurreringspoeng).

Kåring av vinner

Etter de 3 del-konkurransene er gjennomført vil sammenlagt score bestå av de 2 høyeste poengsummene laget har oppnådd i ligaen. Topp 3 av ligaen vil premieres med pokal og medaljer, og vil utdeles under premieutdelingen på siste del-konkurranse.

I del-konkurransene vil det ikke deles ut pokaler og medaljer, men vinnerne av hver kategori får t-skjorter. Alle lag som hitter rutinen sin i del-konkurransene vil få utdelt en «Hit Zero»-pin.

Jr. level 4

På bakgrunn av vekst i Junior All Girl Level 3 Median velger seksjon cheer å innføre Junior All Girl Level 4 Advanced f.o.m. sesongstart høsten 2019. Advanced vil på lik linje med Median, være en del av Norwegian Cheer League (NCL). Formålet med den nye kategorien er å legge til rette for riktig progresjon for våre juniorutøvere.

Kategorien Level 4 Advanced vil følge de norske tilpasningene for aldersinndeling, se tabell under hentet fra Seksjonsreglementet.

Merk: Aldersreglene for Junior Level 3 gjelder IKKE for Junior Level 4. Dvs. for sesongen 2019/2020 må man være født mellom 2004-2007 for å kunne delta i Junior Level 4.

Lag som velger å stille i kategorien må følge konkurransereglene for Level 4 Advanced satt av ECU. For konkurranseregler, se http://www.cheerunion.eu/wp-content/uploads/2019/03/2019_ECU_competition_rulebook_clean.pdf.

No Replies to "Stunt League & Jr level 4"